недеља, 11. јануар 2015.

“Poučak o nizovima: čitanka”


''Savremena (post)jugoslovenska književnost, uslovno rečeno mlađe generacije autorki i autora, obremenjena je posleratnim kontekstom, tranzicijom, krizom, daljim jačanjem etnonacionalističke matrice, retradicionalizacijom i repatrijarhalizacijom koje su prisutne (i dominantne) u skoro svim segmentima svakodnevice. Dok, s jedne strane, određene autorke i autori odbijaju da se suoče sa tim problemima, zatvarajući se u kule od slonovače, držeći se kanonskih autoriteta, baveći se prevashodno formom, a nazivajući to estetikom, s druge strane postoje i one autorke i autori koji se sa pomenutim fenomenima i problemima hvataju u koštac, preispitujući ih (u) svojim književnim tekstovima, ne razdvajajući etičko od estetskog. Možda bi bilo najlakše nazvati ih angažovanima, no – opasnost tradicionalno shvaćene podele koja počiva na binarnoj opoziciji, gde su jedni estete, a drugi angažovani – višestruko je problematična. Možda bi pomenute autorke i autore valjalo nazvati: svesnima političkog u savremenom trenutku. U publikaciji koja se ovde nalazi, sabrani su tekstovi nekih od njih.(...)

Namera nam je bila da ovom publikacijom skrenemo pažnju na autore i autorke koji se u svojim tekstovima bave važnim političkim pitanjima (svakodnevice), a možda, iz raznih razloga, njihov rad nije dovoljno vidljiv.Pred vama su tekstovi sledećih autorki i autora: Jasne Dimitrijević, Ive Tkalec, Marije Labak, Damira Bojića, Bruna Vrgoča, Natalije Miletić, Nade Dušanić, Aljoše Ljubojevića, Jurice Bakmaza, Marka Antića, Aleksandra Novakovića, Stevana Tatalovića, Josipe Marenić, Ivane Sarić, Matka Abramića, Dragane Dubljević, Tomislava Pavleka, Milice Denković, Almira Kolara, Igora Varge, Josipa Tomića, Dominika Kovača, Karoline Zelenike, Ratka Jakopeca, Miloša Ilića, Dijane Mateše, Miroslava Pelikana, Lucijane Pendo, Gorana Kutlače, Ružice Gašperov i Zorana Svilara.''

“Poučak o nizovima: čitanka” >>>